ШЛЯХ АННИ ЯРОСЛАВНИ НА ЗАХІД, «СІМ’Я-ДЕРЖАВА» ЯРОСЛАВА МУДРОГО І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ
PDF

Ключові слова

Реймське Євангеліє, літопис, хроніка, легенда, подорож, королева Франції, монархи, імперія, сакральний, християнство, закон, книга, кирилиця, глаголиця, текст, глоса, «сім’я-держава», династичні зв’язки. The Rheims Gospel, lithographs, chronicles, legend, journey, queen of France, monarchs, empire, sacral, Christianity, law, book, Cyrillic, Glagolitic, text, glosa, “family-state”, dynastic ties.

Як цитувати

КРАЛЮК, П. М. ., БАЛАНДІН, Ф. В., & МАРТИНЮК, М. І. . (2021). ШЛЯХ АННИ ЯРОСЛАВНИ НА ЗАХІД, «СІМ’Я-ДЕРЖАВА» ЯРОСЛАВА МУДРОГО І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 40-67. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.4

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі, місця та місії особистості Анни Ярославни та її іменитої родини в істо- рії європейської цивілізації, принагідно простежено середньовічні династичні зв’язки в країнах Центральної та Західної Європи, відчутний безпосередній вплив на тогочасні історичні та політичні процеси самого Ярослава Мудрого, детально та скрупульозно на основі різноманітних давніх писемних джерел проаналізовано всі гіпотези й відстежено найімовірніший шлях майбутньої королеви Франції з Києва до Парижа, зроблено спробу найлогіч- нішого пояснення версій походження однієї з найдавніших писемних пам’яток старослов’янського світу – Рейм- ського Євангелія. На доказову базу залучено ряд авторитетних документальних українських, російських, поль- ських, чеських, французьких, німецьких, бельгійських, італійських, арабських та ін. історіографічних пам’яток, літописів, хронік, наукових студій пізнішого часу тощо.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.4
PDF