ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНТЕКСТ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ВЗАЄМИН
PDF

Ключові слова

українсько-білоруські літературні взаємини, літературно-мистецький проєкт, поколіннєві переживання, строфічна поезія, баладна поезія, літературна генерація. Ukrainian-Belarusian literary relations, literary and artistic project, generational experiences, strophic poetry, ballad poetry, literary generation.

Як цитувати

ЗЕЛЕНЕНЬКА, І. А. ., & ВІННІЧУК, А. П. . (2021). ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНТЕКСТ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ВЗАЄМИН. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 31-39. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.3

Анотація

Етногенеза білоруського та українського народів, як двох близьких, східнослов’янських народів, а також становлення й захист державності України й Білоруси – це вельми актуальна царина для науковців, перекладачів,письменників і філософів. У процесі формування проблемного дискурсу навколо взаємин двох наро- дів, які тривалий час називали шаблонно – братніми, важливим є мистецький діалог, це в ХХІ столітті активно демонструє Вінниччина, її літературно-мистецькі кола, що давно стали помітними в культурі Центрально-Східної та Західної Європи. Культурні взаємостосунки українського та білоруського народів, із ХІХ століття й до ХХІ століття, є актив- ними в сфері впливу на всі сфери суспільного життя, особливо – на мистецтво слова. Це призвело до збільшення кількості шанувальників слов’янських традицій у поезії. Це також сприяє тому, що слов’янська екзотичність стала перманентно цікавою для світового читача, також вона стала зрозумілою представникам багатьох європейських народів, активно сприймається в Західній Європі та в Америці. Тобто активний обмін здобутками в культурній комунікації, зокрема, мова йде про діалоги й переклад, – це ті варіанти соціального та естетичного, інтуїтивного та інтелектуального векторів розвитку білоруського та українського народів, які є максимально перспективними.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.3
PDF