ЗАГРЕБСЬКЕ ВІДРЯДЖЕННЯ ІВАНА ОСТАПИКА: ПЕДАГОГІЧНІ РІШЕННЯ ТА НАУКОВІ ПОШУКИ
PDF

Ключові слова

Іван Остапик, Львівський університет, Загребський університет, відрядження, співпраця, педагогічні рішення, наукові пошуки, міжкультурні зв’язки, Загребська школа структуралізму, листування. Ivan Ostapyk, Lviv University, University of Zagreb, business trip, cooperation, pedagogical solutions, scholarly search, intercultural relations, Zagreb School of Structuralism, correspondence.

Як цитувати

ГОРБЛЯНСЬКИЙ, Ю. П. . (2021). ЗАГРЕБСЬКЕ ВІДРЯДЖЕННЯ ІВАНА ОСТАПИКА: ПЕДАГОГІЧНІ РІШЕННЯ ТА НАУКОВІ ПОШУКИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 15-30. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.2

Анотація

У статті наголошено, що культурні та літературні контакти між слов’янськими народами, на жаль, тривалий час здебільшого були спорадичними, а знання про них фрагментарними. Статистика свідчить, що співпраця хорватського й українського народів, а отже й українсько-хорватські міжкультурні та політичні зв’язки, мають не надто рясну бібліографію та подієвість, що зумовлено, зокрема, історико-політичними та культурними обста- винами становлення обох народів і культур. Значний внесок у розвиток українсько-хорватських політичних і культурних зв’язків зробила львівська школа хорватистики. Автор зосереджує увагу на одному важливому, але призабутому епізоді українсько-хорватських культурних відносин – науково-педагогічної діяльності викла- дача Львівського університету доцента Івана Остапика під час річного відрядження до Загребського універси- тету в 1988–1989 н. р. У фокусі уваги – його винахідливі педагогічні рішення та наукова активність – пошук брошури Максима Богдановича «Білоруське відродження», листів Лесі Українки до київської подруги Мані Биковської (в одруженні – Беляєвої), дослідницьких матеріалів про білорусько-українські, литовсько-україн- ські міжкультурні зв’язки тощо. Стаття майже повністю написана на основі супровідних відрядних документів та епістолярію з приватного (домашнього) архіву львівського педагога й науковця, якими люб’язно дозволила користуватися його дружина.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.2
PDF