ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РОМАНУ Г. МЕЛВІЛЛА «МОБІ ДІК»
PDF

Ключові слова

ґендерні проблеми, феміністська критика, фемінінність, маскулінність, нарація, міфообраз. gender problems, feminist criticism, femininity, masculinity, narrative, mythic image.

Як цитувати

ОРЛОВ, О. П. (2022). ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РОМАНУ Г. МЕЛВІЛЛА «МОБІ ДІК». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 77-82. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.11

Анотація

У статті розглядаються ґендерні проблеми на матеріалі роману Г. Мелвілла «Мобі Дік». Цей твір не був об’єктом досліджень з позиції феміністичної критики, оскільки ґендерні проблеми у головній конфігурації протиставлення жіночого / чоловічого не порушувалися у творі про чоловічу справу, віддалену від жіночих проблем. За допомогою ознак «жіночого письма», прояви якого характеризують тип сприйняття художнього тексту (наративна стратегія, міфологічний контекст, образна система), були визначені відповідні маскулінні ознаки твору американського письменника. У творі Г. Мелвілла утілені яскраві чоловічі (маскулінні) ґендерні ознаки, які відповідно до феміністичної критики, розглядаються за параметрами символічного (міфологічного), громадського та інтерперсонального. Аналіз нараторської організації твору вказав на динаміку змін образів-розповідачів. Герой-наратор поєднав у собі різні чоловічі типи – від романтичного розповідача Ізмаїла до прямого авторського втручання в оповідь дослідника, філософа, митця. Ці оповідні іпостасі мають підкреслено раціональне мислення, аналітизм, стриману емоційність, що характеризує суто «чоловіче письмо». Предметом зображення автора був чоловічий колектив і чоловіча робота, де присутність жінки не тільки обмежена, але й суворо заборонена. Гендерна дихотомія простежується в образній системі твору, зокрема в міфологічних паралелях, розповідь про які бере на себе автор-оповідач. У романі морський простір є одночасно і хронотопом твору, і повноправним його героєм. З міфообразом океану пов’язаний архетипічний символ кола, що традиційно втілює ідею єдності, нескінченності та закінченості – вищої досконалості. У міфологічному контексті твору маскулінні ознаки стилю письменника нівелюються центральним образом єдності двох земних стихій – води та неба, які символізують жіночу та чоловічу сутність, здатні до нескінченного продукування життя. Автор підкреслює гендерне протиставлення та водночас єдність двох космогонічних стихій як жіноче та чоловіче, вживаючи терміни «фемінінність» та «маскулінність».

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.11
PDF

Посилання

Ґендерні дослідження: монографія / За наук. ред. В. П. Кравця. Тернопіль: Богдан, 2013. 448 с.

Крістева Ю. Вибрані праці: Руйнування поетики. К.: Генеза, 2004. 306 с.

Мелвілл Г. Мобі Дік, або Білий Кит (пер. Юрія Лісняка). К. : Вид. група КМ-БУКС, 2016. 672 с.

Онацький Є. Українська мала енциклопедія: у 4 т. Т. 1. Київ : Університетське видавництво «Пульсари», 2016. 576 с.

Wiesner-Hanks, Merry (2019). Women and Gender in Early Modern Europe (4 ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 380 p. 6. Borges L. Sobre los clásicos. Madrid: Eterna Cadencia, 1997. 141 p.

Melville H. Moby Dick. Reading: Penguin Books, 1994. 536 p. (Penguin Popular Classics).

Tuttleton J. W. The character of Captain Ahab in Melville’s Moby-Dick: URL: http: //www.worldandy.com/ public/1998/february/ tuttleton. cfm#top. (Дата звернення 24.05.22).