МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ, ЗОРУ, МОВЛЕННЯ
PDF

Ключові слова

інклюзивна освіта, англійська мова, учні з порушенням слуху, учні з порушенням зору, учні з порушенням мовлення. inclusive education, the English language, hearing impaired children, visually impaired children, speech impaired children.

Як цитувати

ОДАРЧУК, Н. А., & ТАЧИНСЬКА, Т. М. (2022). МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ, ЗОРУ, МОВЛЕННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 58-63. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.8

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей навчання англійської мови школярів з особливими освітніми потребами, зокрема тих, які мають порушення слуху, зору, і мовлення. Проблема розглядається крізь призму «Концепції Нової української школи», а також системи інклюзивного навчання. Виокремлено основні положення діяльності вчителя іноземної мови щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами. Вони полягають у необхідності адаптації навчальних матеріалів, зважаючи на вид порушення, який наявний в дитини, та планування уроків з урахуванням основних принципів корекційно-розвивального навчання. Доводиться, що уроки англійської мови для дітей з обмеженнями здоров’я мають корекційний нахил і спрямовані не лише на вивчення навчального матеріалу, ознайомлення із новою лексикою чи затреновування граматичних структур, а й на те, щоб скорегувати недоліки пізнавальної та емоційно-особистісної сфери таких учнів. Навчання англійської мови дітей з розладом мовлення й уваги, порушенням слуху буде результативнішим, якщо опрацювання нового матеріалу відбуватиметься одночасно із використанням різних наочних додатків: кольорових малюнків, презентацій, роздаткових карток, схем, таблиць, коміксів, відео і т. п. Специфічність мовленнєвого розвитку дітей з вадами слуху передбачає запровадження спеціальної стратегії вивчення англійської мови, зокрема зосередження уваги на писемному мовленні, замість акцентування на розумінні усного мовлення, позаяк це є їхнім слабким місцем. Обґрунтовується рекомендація вимовляти звуки і слова перед дзеркалом, зважаючи на те, що учні з вадами слуху засвоюють матеріал переважно зоровим каналом через домінування зорової пам’яті. Доводиться результативність сприймання на слух за допомогою частого перегляду відео з озвученням, щоб бачити артикуляцію губ. Щодо дітей із порушенням зору, обґрунтовується необхідність коригування методики таким чином, щоб подавати урок на слух, повторювати завдання декілька разів. Повторення хором за вчителем, прослуховування аудіо текстів, співання пісень, заучування лічилок англійською мовою дають позитивний результат.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.8
PDF

Посилання

Волошина О., Дмитренко Н. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до роботи в інклюзивних класах. Наукові записки. Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2016. № 4. С. 142–149. 2. Гончарова О. А. Навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та зору. URL: https://int-konf.org/ru/2014/aktualniproblemi-suchasnoji-nauki-21-23-10-2014-r/897-andidat-pedagogichnikh-naukgoncharova- o-aglushko-a-v-navchannya-anglijskoji-movi-ditejmolodshogo-shkilnogo-viku-z-vadami-slukhu-ta-zoru (дата звернення: 26.04.2022).

Дитина з порушенням слуху. С. В. Литовченко, В. В. Жук, O. Ф. Федоренко, O. М. Таранченко. Харків : Вид-вo «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 56 с.

Інклюзивна школа : особливості організації та управління : Навчально-методичний посібник Київ : 2007. 128 с.

Казачінер О. С. Розвиток інклюзивної компетентності вчителів іноземних мов у системі післядипломної освіти в міжкурсовий період : досвід Харківського регіону. Молодий вчений. 2017. № 1 (41). С. 413–416.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 25.04.2022).

Чиж С. Г. Інтерактивні шляхи реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови дітьми з особливими потребами. URL: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/file/issue_75/part_3/32.pdf (дата звернення: 22.04.2022).