ПЛАТФОРМА «МЕДІА&КАПСУЛИ» ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ
PDF

Ключові слова

інформаційна війна, медіакультура, платформа «Трансдисциплінарний кластер «МЕДІА&КАПСУЛИ», «Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності», Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, Освітньо-дослідницький центр «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус», Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. information war, media culture, platform

Як цитувати

СЕМЕНОГ, О. М., & НАДУТЕНКО, М. В. (2022). ПЛАТФОРМА «МЕДІА&КАПСУЛИ» ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 39-50. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.6

Анотація

У статті здійснено огляд створення та використання платформи «МЕДІА&КАПСУЛИ» як засобу підвищення рівня медіакультури з метою проведення лінгвістичних досліджень в умовах інформаційної війни. Платформа розроблена освітньо-дослідницьким центром «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» СумДПУ імені А. С. Макаренка та УМІФ НАН України в межах гранту IREX. Схарактеризовано технічні особливості Віртуальної лексикографічної лабораторії «Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності» як складової платформи. У словнику подано терміни (240 одиниць), їхні дефініції, переклад і тлумачення англійською мовою, мультимедіа (аудіо-, відеоконтент) для забезпечення мультимедійної візуалізації інформації з інфомедійним компонентом. В основу концепції платформи покладено принципи інтерактивності, візуалізації, міждисциплінарної інтеграції, текстоцентризму, м’якої інтеграції інфомедійної грамотності. Схарактеризовано підсистему презентації інформації платформи, що розміщується на окремому веб-сервері та містить модулі для взаємодії з користувачем і відображення інформації у вигляді «медіакапсул»: «Медіаграмотність», «Критичне мислення», «Соціальна толерантність», «Стійкість до впливів, фактчекінг», «Інформаційна грамотність», «Цифрова безпека», «Візуальна грамотність», «Інноваційність, розвиток креативності», наповнені медіаосвітнім матеріалом з урахуванням методів медіамоніторингу, медіаспостереження, критичного аналізу медійного продукту. Представлено окремі результати аналізу моніторингу програмного продукту серед здобувачів освіти, майбутніх журналістів, учителів за результатами використання платформи. З’ясовано важливість умінь розрізняти важливі та другорядні деталі медіаповідомлення, працювати з фактами й аргументами, аналізувати фото, постери, інфографіку; розпізнавати типові вербальні та невербальні засоби, які вказують на наявність маніпуляції, пропаганди, прихованого змісту повідомлення; володіти прийомами комунікативної взаємодії у мережевому просторі; набути навичок протидії фейкам, мові ворожнечі; набути умінь міжособистісної комунікації.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.6
PDF

Посилання

Академія української преси. URL: https://www.aup.com.ua/# (дата звернення: 15.09.2022).

Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності. Широков В. А., Загнітко А. П, Надутенко Максим, Надутенко Маргарита, Олена Семеног та ін. Український мовно-інформаційний фонд НАН України, створено в рамках грантової програми «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», IREX (Рада наукових досліджень та обмінів) за підтримки Посольств Великої Британії та США у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси, 2020-2022. URL: https://lcorp. ulif.org.ua/InfoMediaVLL/ (дата звернення: 15.09.2022).

Трансдисциплінарний кластер «МЕДІА&КАПСУЛИ: URL: https://polyhedron.ulif.org.ua/?sharedgraph=627d 51300d57f&view=prism; https://polyhedron.ulif.org.ua/?sharedgraph=627d512b2400d&view=prism;https://polyhedron. ulif.org.ua/?sharedgraph=627d51267faae&view=prism;;https://polyhedron.ulif.org.ua/?sharedgraph=627d511a1bf53& view=prism;https://polyhedron.ulif.org.ua/?sharedgraph=627d511476cbf&view=prism;https://polyhedron.ulif.org.ua/?s haredgraph=627d510f7bbcd&view=prism;https://polyhedron.ulif.org.ua/?sharedgraph=627d510961fcf&view=prism;ht tps://polyhedron.ulif.org.ua/?sharedgraph=627d510350ae9&view=prism (дата звернення: 15.09.2022).

Makarova E. A., and Makarova E. L. The Functional Model of Using Visualization and Digitalization for Media Literacy Development in Media Education Process. Media Education (Mediaobrazovanie). 2019. № 59(4), pp. 547−556. DOI:https://10.13187/me.2019.4.547.

Semenog O., Semenikhina O., Oleshko P., Prima R., Varava O., and R. Pykaliuk, Formation of Media Educational Skills of a Future Teacher in the Professional Training. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2020.№ 12(3), pp. 219−245. DOI:https://10.18662/rrem/12.3/319.

Zhu S., Yang H., Wu D., and Chen F., Investigating the Relationship Between Information Literacy and Social Media Competence Among University Students. Journal of educational computing research. 2021. № 0735633121997360, DOI:https://10.1177/0735633121997360.

VIRTUAL LABORATORY «MULTIMEDIA DICTIONARY OF INFOMEDIA LITERACY». International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Vol. 1. Czestochowa : «Baltija Publishing». Монографія // К.: ТОВ «КАЛЕНДАР ТМ», 2021. – 300 с. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/ view/128/3621/7733-1 (дата звернення: 15.09.2022).

Друшляк, М. Г., Семеног, О. М., Грона, Н. В., Пономаренко, Н. П., Семеніхіна, О. В. ТИПОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОМЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ МОЛОДІ. Інформаційні технології і засоби навчання. 2022. 88(2). 1–22. DOI:https://doi.org/10.33407/itlt.v88i2.4786.

Презентація віртуальної лабораторії «Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності»: URL: https:// www.youtube.com/watch?v=HN0bsmnM6gE (дата звернення: 15.09.2022).

Телецька А. О., Загнітко А. П., Надутенко М. В. Класифікація інформаційно-пошукових мов. URL:file:///C:/ Users/User/Downloads/5477%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1 %82%D1%82%D1%96-10998-1-10-20180525.pdf

Широков В. А. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА Том 2 № 95 (2020): Науково-технічний журнал "Біоніка інтелекту"

Надутенко М. В. Загальний огляд та перспективи використання національних лінгвістичних цифрових ресурсів Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Зб. праць конфер. Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2020. URL:http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17607

Ontology-Driven Lexicographic Systems Oleksandr Stryzhak, Maksym Nadutenko, Volodymyr Shyrokov, Vitalii Prykhodniuk, URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-98012-2_16

Shyrokov V. А., Nadutenko M. V., Stryzhak О. Ye., Yuschenko S. S. Technological fundamentals of logical and linguistic research of legislation. In: Bionics of Intelligence, Kharkiv National University of Radioelectronics, 2021. DOI:10.30837/bi.2020.2(95).01.

Stryzhak O., Prykhodniuk V., Popova M., Nadutenko M., Haiko S., Chepkov R. Development of an Oceanographic Databank Based on Ontological Interactive Documents. Lecture Notes in Networks and Systems. Cham : Springer. 2021. С. 97–114. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-80126-7_8

Nadutenko M., Prykhodniuk V., Shyrokov V., Stryzhak O. Ontology-Driven Lexicographic Systems. Advances in Information and Communication. FICC 2022. Lecture Notes in Networks and Systems. Cham : Springer. 2022. С. 204–215. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-98012-2_16

Надутенко Максим Вікторович Створення трансдисциплінарних кластерів знань на основі лінгвістичних технологій платформи «ПОЛІЕДР» («POLYHEDRON») з елементами штучного інтелекту. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання сучасної лінгвістики», 2021. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/ handle/123456789/19709

Надутенко Максим Вікторович, Яблочков Микита Мирчович Створення віртуальної лексикографічної платформи «UNILEX» як елементу системи соціально-професійної взаємодії «Всеукраїнський лінгвістичний діалог» у контексті інформаційно-еволюційного підходу. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання сучасної лінгвістики», 2021. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19709

УМІФ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України URL: https://www.ulif.org.ua/aboutЇ.

Проєкти УМІФ : URL: https://ulif.org.ua/projects

Положення МОН України про електронні освітні ресурси (2012) https://ips.ligazakon.net /document/view/ Re22007?an=10

Програмні продукти : URL: https://central.ulif.org.ua/

Ресурси УМІФ : URL: https://lcorp.ulif.org.ua/LSlist